Ansvarligt produceret soja

ROSE Kyllings mål er senest i 2025 at anvende 100% ansvarlig produceret soja i foderet til vores kyllinger. Sojaen skal være tredjepartsverificeret, ansvarlig og afskovningsfri.

Ansvarligt produceret soja

Soja er en af ​​verdens mest dyrkede afgrøder i dag. Det er en vigtig proteinkilde i husdyrfoder.

Allerede i 2014 besluttede HKScan-koncernen at benytte en større mængde ansvarlig soja og blev medlem af Round Table on Responsible Soy Association (RTRS). RTRS fastsætter principper, kriterier og tredjepartsrevisioner for at sikre, at nationale og regionale lovgivninger følges i forbindelse med dyrkning af soja.

100 % ansvarligt produceret soja i 2025

For at styrke engagementet på området tiltrådte vi i sommeren 2020 Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancens version er, at al soja, der bliver importeret til Danmark, skal være ansvarligt produceret og ikke bidrage til afskovning.

Læs mere om Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

I 2021 har det danske team ligeledes underskrevet en aftale med DAKOFO, som er en brancheforening for korn- og foderhandelen i Danmark og medlem af European Feed Manufacturers' Federation's (FEFAC).

I forbindelse med indgåelsen af disse aftaler opdaterede vi alle processer for vores danske afdeling for at sikre, at alt soja, der anvendes i vores fjerkræsfoder i Danmark, er ansvarligt i 2025. Dette betyder, at alt soja skal være fysisk sporbart og været positivt benchmarket i forhold til FEFAC’s "Soy Sourcing Guidelines".

Se handlingsplan for at vi senest i 2025 vil anvende 100% ansvarlig soja i foderet til vores kyllinger.