Chickens 35 1800x800px

100% dansk kvalitetskylling

Når du vælger ROSE Kylling, får du altid kylling, der er opvokset på danske gårde hos dedikerede danske landmænd, som har stor fokus på dyrevelfærd og trivsel.

Som dansk fødevareproducent er vi underlagt nogle af verdens strammeste krav til kvalitet, hygiejne og fødevaresikkerhed. Vi har i Danmark gennem mange år arbejdet intensivt med at bekæmpe salmonella i danske kyllinger. I dag er dansk kylling 100% salmonellafri. En indsats der har givet Danmark særstatus i EU. 

Læs mere om dansk kylling

Gå efter det danske flag på pakken

Gå efter danske flag på pakken, hvis du vil spise kylling med god samvittighed. Danske kyllinger er sunde og sikre at spise. De er 100% fri for salmonella og gennem hele deres opvækst går de frit omkring i en varm stald og de kan spise og drikke, når de har lyst.

Læs mere

Fødevaresikkerhed

Vores kyllinger bliver produceret under sikre forhold. Hver eneste dag arbejder vi målrettet med at sikre den bedste hygiejne, kvalitet og fødevaresikkerhed gennem hele vores værdikæde.

Læs mere

Dyrevelfærd

Danske kyllingeproducenter har særligt fokus på god dyrevelfærd. Danske kyllinger går frit omkring i en varm stald, hvor der er tør strøelse. De kan spise og drikke, når de har lyst og har gode muligheder for at udleve deres naturlige adfærd.

Læs mere om vores kyllingeproducenter

Dansk kylling fra ende til anden

Hos ROSE Kylling producerer vi kvalitetskylling, der er 100% dansk gennem hele produktionskæden. Et centralt afsæt for vores produktion er det, vi kalder de fem DK’er.

Læs mere om dansk kylling

Dansk kylling med omtanke siden 1952

Tilbage i 1952 grundlagde Marie Pedersen – også kaldet Hønsemarie – Vinderup fjerkræslagteri, som siden da er blevet til ROSE Kylling. Marie gik forrest i branchen og satte nye standarder.

Læs mere

ROSE Kylling er dansk kylling fra ende til anden

Et centralt afsæt for vores produktion er det, vi kalder de fem DK’er: