Klimainitiativer

ROSE Kylling er en del af HKScan-familien, som har et af fødevarebranchens mest ambitiøse klimamål. Målsætning er at være 100% CO2-neutrale i hele værdikæden i 2040.

Klimainitiativer

Allerede i 2020 blev det første store skridt taget, da vi her overgik til 100% grøn energi i vores produktion i Danmark. Selvom al strøm nu er grøn, føler vi os stadig forpligtet til at reducere energiforbruget. Løbende igangsættes nye tiltag, der skal forbedre vores energieffektivitet.

Målsætningen er, at vi i 2025 vil være klimaneutrale i forhold til transport og forarbejdning på vores egne produktionsfaciliteter. Men vi stopper ikke der.

CO2-neutral i hele værdikæden i 2040

I 2040 sigter vi mod, at det er hele vores værdikæde, dvs. også gårdene, der er CO2-neutral.

HKScan har gennemført en omfattende undersøgelse i hele koncernen og beregnet virksomhedens klimaaftryk fra gård til forbruger på alle hjemmemarkeder i Finland, Sverige, Baltikum og Danmark.

Med afsæt i disse data prioriteres det nu blandt andet at reducere klimaaftrykket fra foderproduktionen, optimere brugen af gødning, forbedre bindingen af CO2 m.v. Derudover inviterer HKScan sine samarbejdspartnere til at deltage i klimaundervisning, ligesom vi leverer værktøjer, der er medvirkende til at udvikle en mere bæredygtig kødproduktion.

Reduktion af CO2-udledning i primærproduktionen er en kompleks udfordring, der kræver forskellige kompetencer. Derfor vil også eksperter og forskningsorganisationer blive involveret i processen. Sammen vil vi udforske nye metoder til at reducere klimaaftrykket og skalere god praksis på tværs af vores hjemmemarkeder.

Læs meget mere om vores klimamålsætninger på:

Ansvarligt produceret soja

Vores mål er senest i 2025 at anvende 100% ansvarlig produceret soja i foderet til vores kyllinger. Sojaen skal være tredjepartsverificeret, ansvarlig og afskovningsfri.

Se mere

Undgå madspild

Restemad er guld i dit køleskab - både for klimaet og for dit budget. Hver gang du bruger rester, gør du noget godt for miljøet, pengepungen og tidsforbruget.

Se mere

Emballager

Vi sætter genanvendelighed i centrum. Vi arbejder kontinuerligt med at reducere vores plastforbrug og øge mængden af genanvendt plast i vores emballager.

Se mere