Danske forældredyr

Alle vores kyllinger kommer fra rugeæg lagt af danske høns. Æggene indsamles dagligt, hvorefter de sorteres efter kvalitet og opbevares under kontrollerede klimatisk forhold, som giver basis for udrugning af sunde og livskraftige daggamle kyllinger.

Læs mere

Dansk rugeri

Alle vores æg bliver udruget på et dansk rugeri. Når æggene ankommer til rugeriet, gennemgår de en systematisk kontrol. Herefter bliver de anbragt i rugemaskiner, der sikrer en konstant udrugningstemperatur samt styring af fugtighed og kontrolleret luftskifte rundt om æggene.

Læs mere

Danske gårde

De daggamle kyllinger bliver leveret til danske kyllingegårde. Her passer de danske landmænd kyllingerne frem til slagtning. Kyllingerne går frit omkring i en varm stald, hvor der er tør strøelse og de kan spise og drikke, når de har lyst.

Læs mere

Danske leverandører af foderstof

Foderet til vores kyllinger kommer fra godkendte danske foderstoffer. Dette sikrer en høj kvalitet af foderet, som har de næringsstoffer, kyllingerne har brug for.

Læs mere

Dansk slagteri

Når kyllingerne er klar til slagtning, indfanger vi dem, og kører dem til vores danske slagteri i Vinderup i Vestjylland. Her bliver kyllingerne typisk slagtet, når de har nået deres slagtevægt efter 36 til 49 dage – alt efter hvilken type kylling, der er tale om.

Læs mere