Sådan producerer vi din kylling

Hos ROSE Kylling producerer vi kylling med afsæt i det, vi kalder de 5 DK’er: Danske forældredyr, dansk rugeri, danske landmænd, dansk foderstof og dansk slagteri.

Sådan producerer vi din kylling

Siden 1952 har vi leveret dansk kylling til danskerne med afsæt i mottoet: ”Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Vi har opbygget et højt fagligt niveau, der bygger på know how gennem generationer.

Hos ROSE Kylling producerer vi kylling med afsæt i det, vi kalder de 5 DK’er: Danske forældredyr, dansk rugeri, danske landmænd, dansk foderstod og dansk slagteri.

Vi er de eneste, der kan bryste sig af dette. Det er ægte dansk kylling.

Danske forældredyr

Hønen kommer først – i hvert fald i vores historie.

Alle vores kyllinger kommer fra rugeæg lagt af danske høns. En høne lægger æg fra den er 24 uger gammel og frem mod den bliver 62 uger gammel. I den periode kan hønen blive ophav til omkring 150 daggamle kyllinger.

Æggene indsamles dagligt, hvorefter de kvalitetssorteres og opbevares under kontrollerede klimatisk forhold, som giver basis for udrugning af sunde og livskraftige daggamle kyllinger.

Dansk rugeri

Alle æggene bliver udruget på et dansk rugeri.

Ved ankomsten til rugeriet gennemgår æggene en systematisk kontrol. Herefter bliver æggene anbragt i rugemaskiner, der sikrer en konstant udrugningstemperatur samt styring af fugtighed og kontrolleret luftskifte rundt om æggene.

Under rugeprocessen efterligner rugemaskinen hønens hyppige rotation af æggene. Den gentagende bevægelse af æggene, som foretages af hønen/rugemaskinen, giver kyllingen optimal mulighed for at gennembryde og komme ud af æggeskallen. Efter de første 18 døgn i rugemaskine bliver æggene overført til en klækkemaskine.

Efter 3 døgn i klækkeren kommer de daggamle kyllinger til verden. Umiddelbart efter, at de er kommet ud af ægget, køres de daggamle kyllinger i specialdesignede lastbiler ud til den landmand, hvor de skal vokse op.

Danske landmænd

Kyllingerne bliver leveret til danske kyllingefarmere, vi har nøje udvalgt. Vi samarbejder tæt med vores landmænd, og vi har en dyrlæge tilknyttet, som landmændene kan indgå i dialog med og spørge til råds. Dette kan du læse mere om i afsnittet ’Vores landmænd og dyrlæger’.

Landmændene modtager kyllingerne i en rengjort stald, hvor der er en konstant temperatur på 32-34 grader. Efterfølgende sænkes staldtemperaturen løbende, som kyllinger bliver større.

Kyllingerne bliver tilset 2 gange dagligt, hvor landmanden kontrollerer, at kyllingerne trives.

Alle kyllingefarme er udstyret med computerstyrede fodrings- og klimaanlæg, der overvåger forholdene for kyllingeflokken. Foderforbrug, vandoptagelse og indendørsklima registreres kontinuerligt, og landmanden får øjeblikkelig en alarm, hvis der opstår uregelmæssigheder af betydning for kyllingernes trivsel og velfærd.

Dansk foderstof

Foderet til vores kyllinger kommer fra godkendte danske foderstoffer. Dette sikrer en høj kvalitet af foderet, som har de næringsstoffer, kyllingerne har brug for.

Der skiftes normalt mellem 3-4 forskellige slags foder afhængig af kyllingernes alder. Alt foderet varmebehandles for at sikre, at foderet er fri for salmonella.

Foderet består primært af hvede og soja. Derudover er der yderligere ingredienser som f.eks. olie, vitaminer og mineraler.

Målsætningen er, at alle landmænd senest i 2025 skal anvende 100% ansvarlig produceret soja i foderet til kyllingerne, hvilket du kan få en større forståelse for her.

Dansk slagteri

Kyllingerne indfanges, hvorefter de igen transporteres i specialbyggede vogne, der sikrer de rette forhold for kyllinger.

Slagtningen foregår på vores danske slagteri. Her bliver kyllingerne typisk slagtet, når de har nået deres slagtevægt efter 36 til 49 dage – alt efter hvilken type kylling, der er tale om.

Selve slagtningen foregår ved, at kyllingerne hænges op i benene og straks bedøves, så de er helt bevidstlæse, inden de slagtes. Umiddelbart efter bliver de kølet ned, renset og parteret.

Afslutningsvist bliver vores kyllingeprodukterne pakket på vores produktionsfaciliteter i Danmark og lagt på køle- eller frostlager.

I forhold til pakningen arbejder vi målrettet for at reducere vores plastforbrug og øge genanvendeligheden af vores emballage. Hvordan vi gør dette, kan du læse meget mere om på siden ’Emballage’.

 

Om Halalslagtning

Alle kyllinger fra ROSE Kylling bliver halalslagtet. Årsagen er, at vi med halalslagtning kan minimere madspild. Ved at halalslagte vores kyllinger kan vi afsætte kyllingedele, som ikke efterspørges af danske forbrugere, til muslimske lande, hvor det er påkrævet. Det gælder eksempelvis dele såsom fødder og gumper, der ikke er tradition for at bruge i Danmark. I sidste ende reducerer det mængden af ressource- og madspild betydeligt.

Det er kun måden, slagtningen overvåges på, der er speciel ved Halal, og bønnen fra den muslimske slagterimedarbejder er det eneste, der adskiller sig fra en almindelig slagtning.

Dette betyder også, at halalslagtning ingen indflydelse har på dyrevelfærden, da selve slagtemetoden er identisk med ikke-halal.

Der er ingen ekstra omkostninger for forbrugeren i forbindelse med halalslagtning. Eksportcertifikaterne betales af de lokale importører på vores eksportmarkeder.

Vi mener, det er vigtigt, at man som forbruger altid har mulighed for at vide, hvad man lægger i kurven, og derfor har vi valgt at mærke vores emballager med et halalsymbol – selvom det ikke er lovpligtigt. Du finder symbolet ved siden af den øvrige varedeklaration.

Find vores halalcertificeringer her.