Sådan producerer vi din kylling

Hos ROSE Kylling producerer vi kvalitetskylling, der er 100 % dansk gennem hele produktionskæden. Hver eneste led i produktionen er nøje optimeret til kvalitet, sikkerhed og trivsel. Det er vi ret stolte af!

Sådan producerer vi din kylling

Fem gange dansk

ROSE Kylling er dansk kylling fra ende til anden. Et centralt afsæt for vores produktion er det, vi kalder de fem DK’er:

  1. Danske forældredyr
  2. Dansk rugeri
  3. Danske gårde
  4. Danske leverandører af foderstof
  5. Dansk slagteri

Herunder kan du læse mere om hvert punkt.

Danske forældredyr

Hønen kommer først – i hvert fald i vores historie.

Alle vores kyllinger kommer fra rugeæg lagt af danske høns. En høne lægger æg, fra den er 24 uger gammel, og frem mod den bliver 62 uger gammel. I den periode kan hønen blive ophav til omkring 150 daggamle kyllinger.

Æggene indsamles dagligt, hvorefter de sorteres efter kvalitet og opbevares under kontrollerede klimatisk forhold, som giver basis for udrugning af sunde og livskraftige daggamle kyllinger.

Dansk rugeri

Alle vores æg bliver udruget på et dansk rugeri.

Når æggene ankommer til rugeriet, gennemgår de en systematisk kontrol. Herefter bliver de anbragt i rugemaskiner, der sikrer en konstant udrugningstemperatur samt styring af fugtighed og kontrolleret luftskifte rundt om æggene.

Under rugeprocessen efterligner rugemaskinen hønens hyppige rotation af æggene. Den gentagende bevægelse sikrer kyllingen optimal mulighed for at gennembryde og komme ud af æggeskallen. Efter de første 18 døgn i rugemaskine bliver æggene overført til en klækkemaskine.

Efter 3 døgn i klækkeren kommer de daggamle kyllinger til verden. Derefter køres de daggamle kyllinger i specialdesignede lastbiler ud til den landmand, hvor de skal vokse op.

Danske gårde

Kyllingerne bliver leveret til danske kyllingegårde, vi har nøje udvalgt. Vi samarbejder tæt med vores landmænd, og vi har en dyrlæge tilknyttet, som landmændene kan indgå i dialog med og spørge til råds.

Landmændene modtager kyllingerne i en rengjort stald, hvor der er en konstant temperatur på 32-34 grader. Staldtemperaturen sænkes løbende, efterhånden som kyllingerne bliver større.

Kyllingerne bliver tilset to gange dagligt, hvor landmanden kontrollerer, at kyllingerne trives.

Alle vores kyllingegårde er udstyret med computerstyrede fodrings- og klimaanlæg, der overvåger forholdene for kyllingeflokken. Foderforbrug, vandoptagelse og indendørsklima registreres kontinuerligt, og landmanden får øjeblikkelig en alarm, hvis der opstår uregelmæssigheder, der har betydning for kyllingernes trivsel og velfærd.

Danske leverandører af foderstof

Foderet til vores kyllinger kommer fra godkendte danske foderstoffer. Dette sikrer en høj kvalitet af foderet, som har de næringsstoffer, kyllingerne har brug for.

Vi skifter normalt mellem 3-4 forskellige slags foder afhængig af kyllingernes alder. Alt foderet varmebehandles for at sikre, at foderet er fri for salmonella.

Foderet består primært af hvede og soja. Derudover er der yderligere ingredienser som f.eks. olie, vitaminer og mineraler.

Målsætningen er, at alle landmænd senest i 2025 skal anvende 100% ansvarlig produceret soja i foderet til kyllingerne.

Dansk slagteri

Når kyllingerne er klar til slagtning, indfanger vi dem, hvorefter de igen transporteres i specialbyggede vogne, der sikrer dem de rette forhold.

Slagtningen foregår på vores danske slagteri. Her bliver kyllingerne typisk slagtet, når de har nået deres slagtevægt efter 36 til 49 dage – alt efter hvilken type kylling, der er tale om.

Selve slagtningen foregår ved, at kyllingerne hænges op i benene og straks bedøves, så de er helt bevidstlæse, inden de slagtes. Umiddelbart efter bliver de kølet ned, renset og parteret.

Til sidst bliver kyllingeprodukterne pakket på vores produktionsfaciliteter i Danmark og lagt på køle- eller frostlager.

I forhold til pakningen arbejder vi målrettet for at reducere vores plastforbrug og øge genanvendeligheden af vores emballage. 

 

Halalslatning mindsker madspil

Alle kyllinger fra ROSE Kylling bliver halalslagtet. Årsagen er, at vi med halalslagtning kan minimere madspild. Ved at halalslagte vores kyllinger kan vi afsætte kyllingedele, som ikke efterspørges af danske forbrugere, til muslimske lande. Det gælder eksempelvis dele såsom fødder og gumper, der ikke er tradition for at bruge i Danmark. I sidste ende reducerer det mængden af madspild betydeligt.

Halalslagtning har ingen indflydelse på dyrevelfærden, da selve slagtemetoden er identisk med ikke-halal. Den eneste forskel er, at en muslimsk slagterimedarbejder overvåger slagtningen og siger en bøn undervejs.

Der er ingen ekstra omkostninger for dig som forbruger i forbindelse med halalslagtningen. Eksportcertifikaterne betales af de lokale importører på vores eksportmarkeder.

Vi mener, det er vigtigt, at du som forbruger har mulighed for at vide, hvad du lægger i kurven. Derfor har vi valgt at mærke vores emballager med et halalsymbol – selvom det ikke er lovpligtigt. Du finder symbolet ved siden af den øvrige varedeklaration.

Find vores halalcertificeringer her.